Kamed

Indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna FIZJOSENSORYKA Monika Kolstrung- Smołka specjalizuje się w diagnozie oraz terapii niemowląt, dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami rozwojowymi.

W ofercie:

 • Konsultacja fizjoterapeutyczna
 • Terapia Neurorozwojowa
 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej
 • Terapia wad postawy
 • Indywidualna terapia skolioz
 • Diagnostyka i terapia wad stóp
 • Indywidualny dobór wkładek
 • Drenaż limfatyczny ( terapia obrzęku)
 • Kinesiology Taping
 • Terapia Neurotaktylna
 • Terapia wybiórczości pokarmowej o podłożu sensoryczno-motorycznym
 • Terapia ręki
 • Terapia Bilateralna
 • Integracja odruchów
 • Terapia kobiet ( rozejście mięśnia prostego brzucha, terapia blizn po cięciu cesarskim)
 • Masaż Shantala
 • Masaż terapeutyczny- budowanie mapy ciała
 • Masaż klasyczny
 • Fizjoterapia ortopedyczna
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z wadą słuchu, wzroku, ze specyficznymi trudnościami w nauce ( dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami koncentracji uwagi, zespołem Aspergera, autyzmem , nadpobudliwością oraz ADHD

KONTAKT:

505319307